EN HE
הצהרת נגישות


הצהרת נגישות
סי.די.לוג שמה דגש על הענקת שירות שיוויוני לכלל לקוחותיה לרבות לקוחות בעלי מוגבלויות שונות.
בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות תשנ"ח – 1998 ולתקנות שהותקנו מכוחו, חברתינו מבצעת באופן שוטף סקירה של כל מחלקות השירות על מנת לוודא שהן עומדות בתקנות ומאפשרות גישה מלאה לכל אדם.

נגישות הסניפים
נציגינו עוברים הכשרות תקופתיות בהיבטי הנגישות השונים.
ניתנת קדימות תור לאנשים עם מוגבלויות.
מותרת כניסה עם חיית שירות.

מענה טלפוני קולי - המענה הקולי הונגש כך שהמידע מוקלט בשפה ברורה.
אמצעי חילופי ליצירת קשר rma@cd-log.co.il

הסדרי נגישות
כתובת – הצורן 4 נתניה
חנית נכים – חניה ציבורית במתחם
לולאת השראה – במעבדת שירות
שירותי נכים – במתחם
מפתן הכניסה - נגיש

נגישות האתר
האתר נגיש ברמה AA בהתאם לתקנות שוויון הזכויות לאנשים עם מוגבלות ( התאמת נגישות לשירות )
תשע"ג 2013 ותקן ישראל ת"י 55
חברתינו משקיעה רבות בהנגשת אתר החברה למתן שירות שוויוני לכלל לקוחותיה לרבות אנשים עם מוגבלויות שונות.
באתר זה נעשה שימוש ברכיב עזר ( יישומון גרפי ) להנגשת אתרים על פי תקן ישראלי 5568 ומסמך
הבינלאומי.WCAG2.0

סייגים לנגישות
האתר הינו אתר דינמי הכולל מערכות הזנת תוכן שונות, יתכן מצב בו חלקים מסוימים בעמודי תוכן דינמיים יכללו חלקים שיישומן ההנגשה לא הצליח להנגיש בצורה מלאה ותידרש התערבות בקוד האתר. אם נתקלתם במקרה שכזה, נודה עם תיצרו קשר איתנו כדי שנתקן את הנדרש בהקדם האפשרי. כמו-כן, יתכן שהאתר מציג תוכן מאתרים אחרים שטרם הונגשו ולכן לא נוכל להיות אחראיים לתוכן של צד ג'. נשמח לקבל הערותיכם בנושא ולהסב את את תשומת ליבם של צדדים שלישיים לטובת הטיפול בזה.

דרכי פניה בנושא נגישות
טלפון – 09-8360600
דוא"ל - rma@cd-log.co.il